Čo je svetelné znečistenie?

, Autor:
Svetelné znečistenie je svetlo rozptýlené v ovzduší. Je to svetlo vyrobené človekom, umelo pridávané do nočnej krajiny. Svetlo, ktoré nesvieti tam, kam potrebujeme - teda na cestu, ale do oblakov, na hviezdy, do lesa a do okien ľudí, ktorí si potrebujú oddýchnuť.

Čo je svetelné znečistenie? Svetelné znečistenie je svetlo rozptýlené v ovzduší. Je to svetlo vyrobené človekom, umelo pridávané do nočnej krajiny. Svetlo, ktoré nesvieti tam, kam potrebujeme - teda na cestu, ale do oblakov, na hviezdy, do lesa a do okien ľudí, ktorí si potrebujú oddýchnuť.

Medzinárodná asociácia tmavej oblohy (IDA) definuje svetelné znečistenie ako akýkoľvek nežiaduci účinok umelého osvetľovania spôsobujúci nadmerné zvyšovanie jasu oblohy, oslnenie, prenikanie nežiaduceho svetla do príbytkov, zníženú viditeľnosť na cestách a plytvanie energiou.

Svietením do nezmyselných a nepotrebných smerov, zbytočne veľkým výkonom zdrojov svetla, nesprávnou konštrukciou a nevhodným umiestnením osvetľovacích telies človek spôsobil, že tmu je dnes treba hľadať! Problematika rušivého svetla zasahuje do mnohých oblastí nášho života, a to veľakrát bez toho, aby sme si to uvedomovali. Počnúc porušením nočného životného prostredia pre živočíchy a rastliny, cez zasahovanie do nášho občianskeho aj súkromného života, negatívne zdravotné vplyvy až po stratu prirodzeného hviezdneho neba nad našimi hlavami. Príroda a rovnako my sami tmu jednoducho potrebujeme. Jej nedostatok sa skôr či neskôr prejaví negatívne.

Aktuality z oblasti svetelného znečistenia nájdete na tejto stránke.

Na tejto stránke ďalej nájdete:

  • Organizácie zaoberajúce sa svetelným znečistením v SR
  • Legislatíva
  • Projekty
  • Materiály na stiahnutie
  • Zaujímavé odkazy
  • Facebook stránky
  •  

Organizácie zaoberajúce sa svetelným znečistením v Slovenskej republike


Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied

je dobrovoľné združenie vedeckých, odborných a pedagogických pracovníkov v oblasti astronómie, príbuzných vedných disciplín, a priateľov astronómie. Spoločnosť pôsobí na území Slovenskej republiky a je samostatnou právnickou osobou. Na plnenie odborných úloh vytvára sekcie alebo odborné komisie, do ktorých sa členovia združujú podľa svojich záujmov a špecializácie.

Sekcia ochrany pred svetelným znečistením SAS pri SAV vznikla v marci 2008. Zaoberá sa problematikou ochrany nočného prostredia, osvetou v tejto oblasti a propagáciou účinného a zároveň efektívneho osvetľovania, ktoré je ohľaduplné voči nočnému prostrediu ako ľudí tak aj prírody. Snažíme sa poukázať na tento vážny celoplanetárny problém a pokúsiť sa na Slovensku o kroky vedúce k zlepšeniu súčasného veľmi žalostného stavu. Viac o sekcii na tejto stránke.

Slovenský zväz astronómov amatérov je občianske združenie záujemcov a priaznivcov astronómie. Členovia SZAA sa aktívne podieľajú na výskumnej práci v oblasti astronómie. Za viac ako 30 rokov existencie SZAA zorganizovala nespočetné množstvo seminárov a prednášok za účelom priblíženia astronómie širokému spektru záujemcov. V poslednom období sa SZAA začína aktívne zapodievať ako jedna z mála organizácii na Slovensku problematikou svetelného znečistenia.

Sekcia "Svetelné znečistenie" vznikla 1. 6. 2011 nakoľko téma svetelného znečistenia čoraz viac podlieha rôznym diskusiám. Viac o sekcii na tejto stránke. Viac o týchto organizáciach sa dozviete na tejto stránke.


Legislatíva na Slovensku Na Slovensku, žiaľ, neexistuje zákon o svetelnom znečistení. Okrajovo sa však tejto problematike venujú viaceré právne predpisy. Ponúkame vám prehľad legislatívy platnej na Slovensku týkajúce sa problematiky svetelného znečistenia a rušivého svetla (stav k máju 2011) na tejto stránke.

 

 


Projekty

 

Projekty/Súťaže proti svetelnému znečisteniu

 

Park tmavej oblohy Poloniny

Park tmavej oblohy Poloniny bol vyhlásený pri príležitosti Medzinárodného roka biodiverzity 2010 ako prvá oblasť tmavej oblohy na Slovensku. Je najtmavším miestom Slovenska, kde nočná obloha je zachovaná takmer vo svojej prírodnej podobe.

Hodina Zeme

www.hodinazeme....e.sk

Hodina Zeme je najväčšou dobrovoľnou celosvetovou akciou so zapojením verejnosti. Zhasnutím svetiel každoročne prepája viac ako miliardu ľudí na celom svete vo viac ako 6000 mestách a obciach, ktorí sa spájajú pre jedinú vec – zabrániť klimatickým zmenám na našej planéte.
Koľko hviezd ešte vidíme? Zmapujme spoločne aktuálne pozorovacie podmienky nočnej oblohy pomocou jednoduchého astronomického pozorovania voľným okom. Zaberie vám to len pár minút. Hlavným predpokladom úspechu nášho experimentu je zapojenie sa čo najväčšieho počtu pozorovateľov z rôznych kútov sveta.
Fotosúťaž Svieťme si na cestu ... nie na hviezdy
Hlavným cieľom fotografickej súťaže je upozorniť na stále sa zhoršujúcu situáciu v svetelnom znečistení. Takto získané fotografie budú po skončení súťaže použité pri propagácii nápravy a priebežného zlepšovania situácie v oblasti svetelného znečistenia. Súťaž je určená pre všetkých fotografov bez rozdielu.
Globe at Night Globe at Night je celosvetový projekt s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o vplyve svetelného znečistenia a je jedným z najúspešnejších projektov svojho druhu vôbec. Svojimi pozorovaniami prispieva do projektu Globe at Night každoročne niekoľko desiatok tisíc ľudí zo 115 krajín sveta.

 

Materiály na stiahnutie

 

Letáčiky:

 

My potrebujeme tmu ... a tma potrebuje našu pomoc

Návrh a spracovanie: Peter Zbončák
Kresby: Zuzana Krempaská
Vydala: MO SZAA v Rimavskej Sobote s finančným príspevkom Banskobystrického samosprávneho kraja.

Svetelné znecištení a príroda

Text: Bc. Jan Kondziolka
Foto: Bc. Jan Kondziolka a Silvestr Szabó
Vydala: Amatérská prohlídka oblohy, o.s. www.astronomie.cz

Světelné znečištení - Co to je?

Text: Bc. Jan Kondziolka
Recenzia: Martin Slezák, Marek Bálský a Pavel Suchan
Grafika: Libor Lenža
Vydala: Česká astronomická spoločnosť

Množstvo ďalších materiálov týkajúcich sa svetelného znečistenia nájdete na tejto stránke.

 

Zaujímavé odkazy


 

Slovenské stránky:

 

www.svetelneznecistenie.sk

Sekcia ochrany pred svetelným znečistením SAS pri SAV

www.hodinazeme. svetelneznecistenie.sk

Hodina Zeme na Slovensku

www.poloniny. svetelneznecistenie.sk

Park tmavej oblohy Poloniny

www.svetelneznecistenie.sk
/stars

How many stars?
Koľko hviezd ešte vidíme (SR)

www.globeatnight.
svetelneznecistenie.sk

Globe at Night (SR)

http://poloniny.
svetelneznecistenie.sk/darceky/

Produkty s logami projektov SZ na predaj

 

České stránky:

 

www.astro.cz

Česká astronomická společnost (sekcia Znečištění)

www.svetlo.ian.cz

Instantní astronomické noviny (sekcia Svetlo)

www.lpphotobank.astronomie.cz

Prvá fotobanka svetelného znečistenia

www.asu.cas.cz

Astronomický ústav Akadémie věd České republiky (sekcia Světelné znečištění)

 

Zahraničné stránky:

 

www.lightpollution.it

Svetový atlas svetelného znečistenia

www.ecologyofthenight.org

Ekológia noci

www.darksky.org

Medzinárodná spoločnosť pre tmavú oblohu

 

Park tmavej oblohy Poloniny

poloninydsp

Svetelné znečistenie

svetelneznecistenie

Koľko hviezd ešte vidíme?

hmsslovensko

Hodina Zeme

HodinaZeme

Globe at Night

GlobeatNightSlovensko


Pripravované v spolupráci so Sekciou ochrany pred svetelným znečistením Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV.