Fotosúťaž Svieťme si na cestu ... nie na hviezdy

, Autor:
Súťaž je určená pre všetkých fotografov bez rozdielu. Hlavným cieľom fotografickej súťaže je upozorniť na stále sa zhoršujúcu situáciu v svetelnom znečistení. Takto získané fotografie budú po skončení súťaže použité pri propagácii nápravy a priebežného zlepšovania situácie v oblasti svetelného znečistenia.

Viac o problematike svetelného znečistenia nájdete aj na tejto úvodnej stránke.    

Štatút fotosúťaže nájdete na tejto stránke.

Slovenská ústredná hvezdáreň a Česká astronomická společnost v spolupráci s ďalšími astronomickými subjektmi vyhlasujú 2. ročník medzinárodnej Česko – Slovenskej fotografickej súťaže so zameraním na problematiku svetelného znečistenia.

Súťaž je určená pre všetkých fotografov bez rozdielu. Hlavným cieľom fotografickej súťaže je upozorniť na stále sa zhoršujúcu situáciu v svetelnom znečistení. Takto získané fotografie budú po skončení súťaže použité pri propagácii nápravy a priebežného zlepšovania situácie v oblasti svetelného znečistenia.

Organizátor: Hlavnými organizátormi súťaže sú Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Česká astronomická společnost. Na organizovaní súťaže sa ďalej podieľa Západočeská pobočka České astronomické společnosti, Slovenský zväz astronómov amatérov – Hvezdáreň v Rimavskej Sobote a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV.

Cieľ súťaže: Osveta v oblasti problematiky svetelného znečistenia a propagácie správneho osvetlenia, zdravého životného štýlu, ochrany životného prostredia a šetrenia nákladov za elektrickú energiu.

Viac o súťaži nájdete na tejto stránke.