Globe at Night

, Autor:
Globe at Night je celosvetový projekt s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o vplyve svetelného znečistenia a je jedným z najúspešnejších projektov svojho druhu vôbec. Svojimi pozorovaniami prispieva do projektu Globe at Night každoročne niekoľko desiatok tisíc ľudí zo 115 krajín sveta.

Globe at Night je celosvetový projekt s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o vplyve svetelného znečistenia a je jedným z najúspešnejších projektov svojho druhu vôbec. Svojimi pozorovaniami prispieva do projektu Globe at Night každoročne niekoľko desiatok tisíc ľudí zo 115 krajín sveta.

Ak sa chcete o projekte niečo dozvedieť, či sa do neho zapojiť, informácie o ňom nájdete na tejto oficiálnej stránke.